Documenten

Onderstaand vind u documenten die beschikbaar zijn om te downloaden.

Documenten voor Keurmerkhouders

Brief ministerie over uitzonderingen Europese deadline Code 95

Ter vervanging van het document van de Europese Commissie uit 2012 met toelichting op de uitzonderingen is er door een samenwerking van KNV, FSO, TLN en het ministerie van I&M een door het ministerie ondertekende kennisgeving aan buitenlandse autoriteiten beschikbaar gekomen. Deze kennisgeving is vooralsnog beschikbaar in het Nederlands, Frans, Italiaans en Spaans.

Klik hier om het bestand te downloaden.

Interne Procescontrole Keurmerkhouders

Over dit format zijn in 2008 workshops gehouden. Klik hier voor de Wegwijzerformat, klik hier voor de Werk (blanco)format die u desgewenst in uw eigen bedrijf kunt toepassen. Klik hier voor de Workshop Format Interne Procescontrole keurmerkhouder.

Klik hier om het bestand te downloaden.

Preventie Samenloop

Indien een medewerker ook werkzaamheden voor derden verricht, bestaat het risico van samenloop. Dit houdt in dat de medewerker onverwacht nog maar beperkt inzetbaar is. Dit kan leiden tot overtredingen van de ATW. Met het nevenstaande document kan een werkgever afspraken met de werknemer over het voorkomen van samenloop vastleggen.

Klik hier om het bestand te downloaden.

Invullen en gebruik Registratieblad(en)

Alvorens een tachograafblad (officiële naam is registratieblad) aan te brengen in de tachograaf, dienen hierop enige gegevens te worden ingevuld. Na het beëindigen van de werkzaamheden dienen dan eveneens weer gegevens te worden ingevuld.

Klik hier om het bestand te downloaden.

Vereenvoudigde instructie gebruik Digitale Tachograaf

Voor chauffeurs die incidenteel ingezet worden op een touringcar met digitale tachograaf is een eenvoudige gebruiksinstructie opgesteld, die als geheugensteuntje kan dienen. Het beste advies blijft echter om de orginele instructie van de fabrikant te raadplegen.

Klik hier om het bestand te downloaden.

ISO 9001:2000 certificering

ISO 9001:2000 certificering

Klik hier om het bestand te downloaden.

Werkwijze Commissie Keurmerk

Een toelichting van de heer B. Woudenberg, namens de Commissie Keurmerk, op de werkwijze van de Commissie. Hierbij zijn onder meer de percentages kernovertredingen en de gevolgen bij IVW én SKTB nogmaals duidelijk op een rijtje gezet.

Klik hier om het bestand te downloaden.

Classificatieaspecten van de touringcar

De Classificatie wordt gevoerd door de ANVR (Tourist, Comfort en Royal Class) en door KNV Busvervoer (alle classes). Enkele ANVR-leden voeren ook Business Class.

De classificatie is niet van toepassing op bussen, maar uitsluitend op touringcars. Alle touringcars dienen te beschikken over airco, dubbel glas, luchtvering en een stereo geluidsinstallatie.

Klik hier om het bestand te downloaden.

Licentieovereenkomst voor touringcarbedrijven met SKTB

Bijgaande licentie wordt afgesloten tussen keurmerkhouders en SKTB

Klik hier om het bestand te downloaden.

IRU Veiligheidsgordels

De IRU heeft alle lidstaten gevraagd om aan de hand van een aantal standaardvragen in kaart te brengen welke nationale regels van toepassing zijn op het dragen van veiligheidsgordels. Wilt u weten aan welke regels met betrekking tot veiligheidsgordels de chauffeurs zich in een twintigtal landen moeten houden, dan kunt u die informatie hier vinden.

Klik hier om het bestand te downloaden.

Verklaring uitrustingseisen buitenland

Regelmatig komen er meldingen van buiten Nederland opgelegde boetes in verband met uitrustingseisen. Voorbeelden zijn de kilometerbordjes achterop de touringcar in Frankrijk en Italië, de reflecterende vestjes in Portugal en Oostenrijk, de brandblusser en de verbandtrommel in Duitsland en het bordje kindervervoer op de touringcar in Frankrijk. KNV is van mening dat voertuigen, die in Nederland zijn geregistreerd en onder de APK vallen voldoen aan de Nederlandse eisen bij toelating en periodiek bij controles. Deze voertuigen zouden op basis van wederkerigheid in andere landen moeten zijn toegelaten zonder aanvullende nationale eisen omdat Nederland ook omgekeerd geen specifieke Nederlandse eisen stelt aan in het buitenland geregistreerde en gecontroleerde voertuigen. Dit is gebaseerd op de Conventie van Wenen over wederzijdse erkenning van voertuiguitrustingseisen. In overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt nog onderzocht in hoeverre de Conventie van Wenen kan worden aangevoerd als argument tegen buitenlandse voertuig-uitrustingseisen.

Om problemen te voorkomen heeft KNV een verklaring opgesteld in het Engels, Duits en Frans waarin het bovenstaande wordt bevestigd.

Klik hier om het bestand te downloaden.