Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons tijdens kantoortijden op telefoonnummer 070-3751777.

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Artikel 58a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) bepaalt het volgende: " 1. Tijdens deelname aan het verkeer zitten bestuurders en passagiers op de voor hen bestemde zitplaatsen. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: ... b. Passagiers van autobussen zonder staanplaatsen bij incidenteel gebruik van het gangpad of toilet".  Dit betekent dat een passagier mag lopen in een rijdende bus. Het advies blijft echter om de dit lopen en toiletgebruik tot het hoogst noodzakelijke te beperken ter bescherming van de passagier en zijn medepassagiers. Wanneer de passagier op zijn zitplaats zit en de autobus aan het verkeer deelneemt, moet hij zijn gordel gebruiken. Bij Keurmerkbedrijven moeten alle zitplaatsen voorzien zijn van gordels, met uitzondering van oldtimers en OV-bussen bij inzet in OV.


Kinderen tot drie jaar hoeven geen eigen zitplaats te hebben en tellen niet mee voor het maximaal aantal passagiers van de betreffende bus. (Nederlandse zitplaatsenregeling spreekt over kinderen tot vier jaar, de Europese regels beperken dit echter tot drie jaar.) Indien de stoel voorzien is van een gordel dient de ouder/begeleider deze te dragen en het kind vervolgens los op schoot te nemen. SKTB adviseert uit overwegingen van veiligheid en comfort echter om alle kinderen een eigen zitplaats te geven. Voor kleinere kinderen geldt daarbij dat ouder/begeleider eigenlijk een maxi cosi of stoelverkleiner zouden moeten meebrengen, waar het kind veilig in vervoerd kan worden (maxi cosi zit vast met stoelgordel, kind in eigen gordels maxi cosi.).
 


Bij een georganiseerde vakantie via een touroperator kunt u uw klacht indienen bij de touroperator. In andere gevallen dient u uw klacht in eerste instantie in bij het touringcarbedrijf. Volgens de keurmerkregels dient de directeur van het bedrijf zorg te dragen voor een goede en vlotte afhandeling van de klacht. Een exemplaar van de klachtenregeling kan bij het bedrijf opgevraagd worden. Mocht u er niet uitkomen met het touringcarbedrijf, dan is "hoger beroep" mogelijk bij de geschillencommissie van KNV Busvervoer. Op deze website is onder reglementen de geschillenregeling te vinden.


Ja! Indien een zitplaats is voorzien van een veiligheidsgordel, dan moet deze gedragen worden door de passagier. Het installeren van veiligheidsgordels in nieuwe touringcars is pas eind jaren negentig geleden verplicht gesteld en er zijn nog steeds touringcars in gebruik zonder gordels op alle zitplaatsen. SKTB schrijft sinds 1-1-2013 verplicht voor dat alle touringcars van keurmerk touringcarbedrijven voorzien zijn van veiligheidsgordels op alle zitplaatsen.


Nee, dit is volgens de wet verboden. De bedrijven  voeren dan ook een algemeen rookverbod. Dit wordt ondersteund door de ANVR-touroperators, die hebben afgesproken dat er niet gerookt mag worden in de touringcar. Roken kan buiten de touringcar tijdens de pauzes. De controleurs van de Voedsel en Waren Authoriteit kunnen proces verbaal opmaken tegen rokers in de touringcar.


Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan met instemming van de vervoerder of de touroperators.


Het maximum aantal passagiers wordt bepaald door het aantal zitplaatsen in de touringcar en staat vermeld op het kentekenbewijs, dat in de wagen aanwezig moet zijn. Het is niet toegestaan om extra passagiers, die in het gangpad staan of zitten, mee te nemen. Het is ook niet toegestaan om passagiers, bijvoorbeeld jonge kinderen, zitplaatsen te laten delen. Voor kinderen jonger dan 4 jaar geldt, dat deze desgewenst bij een passagier op schoot vervoerd mogen worden. In dat geval mag het kind niet bij de passagier in de gordel. Deze kinderen tellen niet mee voor het maximum aantal passagiers. SKTB adviseert om voor deze kinderen een eigen stoel met maxi cosi of stoelverkleiner te reserveren


SKTB geeft het advies om bij schoolreisjes etc tenminste één begeleider per zes leerlingen mee te nemen. Deze begeleiders kunnen het beste verspreid door de touringcar gaan zitten, tenminste bij iedere nooduitgang zou een begeleider moeten zitten. De begeleiders kunnen toezicht houden op het dragen van de veiligheidsgordels. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid, maar zorgt ook voor rust in de touringcar.


Het informatiepakket met alle benodigde documenten voor het aanvragen van erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf kunt u bestellen via info@sktb.nl of schriftelijk bij het secretariaat van SKTB. De nieuwste versies van de betreffende formulieren zijn te zijnertijd ook te downloaden via deze website.


Erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf staat open voor alle onbeperkte vergunninghouders besloten busvervoer (= touringcarbedrijven) die aan een aantal objectieve criteria voldoen. Tot deze criteria behoren het bezit van het Aspectcertificaat  (kwaliteitshandboek) van een onafhankelijke auditinstelling en verklaringen van IL&T (naleving rij- en rusttijden en verkeersregels), FSO/STO (naleving CAO) en RDW (onderhoud voertuigen), dat het bedrijf de regels ruim voldoende naleeft. De details vindt u op deze site onder reglementen. Het is niet verplicht om lid te zijn van KNV Busvervoer.


U kunt dit zien door in het hoofdmenu te klikken op geavanceerd zoeken naar een touringcarbedrijf. In dit venster kunt u de naam van het betreffende bedrijf invullen. Wanneer er vervolgens gegevens over dit bedrijf op het scherm verschijnen, is er sprake van een actueel erkend bedrijf. De lijst van erkende Keurmerk Touringcarbedrijven wordt voortdurend actueel gehouden.


Voor nieuwe keurmerkhouders geldt (o.a.) dat zij moeten beschikken over een actueel certificaat en auditrapportage voor ISO 9001: 2008 EAC 31 (scope transport) en het Veiligheidsdocument (V.D.). SKTB stelt daarbij aan de Certificatie-Instellingen (C.I.'s) de voorwaarden dat de C.I.'s actueel geaccrediteerd moeten zijn door de Raad voor Accreditatie voor ISO 9001: 2008 EAC 31 èn dat de C.I.'s een actuele samenwerkingsovereenkomst met SKTB moeten hebben voor het Veiligheidsdocument.
Op het moment voldoen vier C.I.'s aan deze voorwaarden, te weten: DEKRA/ViaNorm, KIWA en EBN. (Zie www.sktb.nl voor de contactgegevens) Het ligt voor de hand om èèn C.I. de audits voor zowel ISO 9001 als V.D. te laten houden, aangezien het V.D. een branchespecifieke invulling en aanvulling op de ISO-normen voorschrijft en de audit op het V.D. binnen het minimaal voor ISO 9001 voorgeschreven tijdsbeslag kan plaatsvinden. Andere C.I.'s kunnen zich desgewenst ook aanmelden bij SKTB voor het afsluiten van een overeenkomst
 


De touringcars beschikken altijd over dubbele beglazing, toilet aan boord (beperkt te gebruiken), koelkast en koffiezetapparaat, twee passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo geluidinstallatie en airconditioning. De verschillende classificaties zijn:

Onderlinge stoelafstand
Tourist Class: 75 cm
Comfort Class: 85 cm
Royal Class: 94 cm

Hoek verstelbaarheid stoel
Tourist Class: 30 graden
Comfort Class: 35 graden
Royal Class: 45 graden

Voetsteun
Tourist Class: vast
Comfort Class: verstelbaar
Royal Class: meervoudig bestelbaar

Verstelbare beensteun
Tourist Class: nee
Comfort Class: nee
Royal Class: ja