Keurmerkreglementen

Veiligheidsdocument en Huishoudelijk Reglement
Sinds 1 april 2015 dient een bedrijf dat het Keurmerk Touringcarbedrijf wil hebben gecertificeerd zijn volgens ISO 9001 en het door SKTB ontwikkelde Veiligheidsdocument.

Het Veiligheidsdocument en het Huishoudelijk Reglement, versie 01-01-2016, treft u hierbij aan als pdf-bestand. Het Veiligheidsdocument geeft een branchespecifieke invulling van en aanvulling op de algemene ISO 9001 norm en omvat onder meer de bovenwettelijke Keurmerkeisen. Het Huishoudelijk Reglement regelt de verhoudingen tussen SKTB, de Keurmerkhouders, de certificatie-instellingen en het College van Stakeholders.

De Referentietabel ISO 9001: 2008-Keurmerkcriteria treft u hierbij aan als pdf-bestand. Het format Rij- en Rusttijden versie 1-01-2016 treft u hierbij aan. Een kant en klare Excelversie van het in te vullen format treft u hierbij aan.