Keurmerkreglementen

Veiligheidsdocument en Huishoudelijk Reglement
Een bedrijf dat het Keurmerk Touringcarbedrijf wil hebben dient gecertificeerd zijn volgens ISO 9001 en het door SKTB ontwikkelde Veiligheidsdocument.

Het Veiligheidsdocument en het Huishoudelijk Reglement, versie 01-01-2016, staan hier. Het Veiligheidsdocument geeft een branchespecifieke invulling van- en aanvulling op de algemene ISO 9001 norm en omvat onder meer de bovenwettelijke Keurmerkeisen. Het Huishoudelijk Reglement regelt de verhoudingen tussen SKTB, de Keurmerkhouders, de certificatie-instellingen en het College van Stakeholders.

LET OP: sinds 1 januari 2018 is een addendum op de reglementen van kracht. Dit document vindt u hier .

De Referentietabel ISO 9001: 2015-Keurmerkcriteria vindt u hier .
Het format Rij- en Rusttijden versie 01-01-2016 vindt u hier. Een kant en klare Excelversie van het in te vullen format vindt u hier.

LET OP: sinds 1 januari 2019 is het reglement op nog één punt gewijzigd.
Het College van Deskundigen heeft besloten het reglement op één punt aan te passen. Het gaat daarbij om een wijziging die geen gevolgen heeft voor keurmerkhouders maar om een wijziging die van toepassing is op de CI's.

In een notendop komt de wijziging neer op het volgende: vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om wel gecertificeerd te worden op basis van het Veiligheidsdocument van SKTB, maar vervolgens geen keurmerkhouder te worden. Meer weten? Klik op deze link voor de wijziging