Keurmerkreglementen

Veiligheidsdocument en Huishoudelijk Reglement
Een bedrijf dat het Keurmerk Touringcarbedrijf wil hebben dient gecertificeerd zijn volgens ISO 9001 en het door SKTB ontwikkelde Veiligheidsdocument.

Het Veiligheidsdocument en het Huishoudelijk Reglement, versie 01-01-2016, staan hier. Het Veiligheidsdocument geeft een branchespecifieke invulling van- en aanvulling op de algemene ISO 9001 norm en omvat onder meer de bovenwettelijke Keurmerkeisen. Het Huishoudelijk Reglement regelt de verhoudingen tussen SKTB, de Keurmerkhouders, de certificatie-instellingen en het College van Stakeholders.

LET OP: sinds 1 januari 2018 is een addendum op de reglementen van kracht. Dit document vindt u hier .

De Referentietabel ISO 9001: 2015-Keurmerkcriteria vindt u hier .
Het format Rij- en Rusttijden versie 01-01-2016 vindt u hier. Een kant en klare Excelversie van het in te vullen format vindt u hier.