Statuten

Statuten van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf
De statuten van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf vormen de juridische basis van de Stichting. De diverse geledingen van de Stichting vinden hier hun oorsprong en taakomschrijving. De statuten zijn met name interessant voor personen die bestuurlijk betrokken zijn bij de Stichting. U kunt hier klikken voor deze statuten.