Informatie opleidingen voor chauffeurs

 Erkende trainingen Richtlijn Vakbekwaamheid (Versie 2014.1)

Op het moment (1 januari 2014) zijn de navolgende opleidingen en trainingen door SKTB geselecteerd als zijnde relevant voor het vak van touringcarchauffeur:

Nascholingscursussen theorie:

- N 15 Het nieuwe Rijden (HNR) met Bussen

- N18- Taal van de weg, verkeersregels en Digitale Tachograaf (U23-1: Digitale tachograaf en boordcomputers) (*)

- N 46 Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs

- N 47 - Praktische Talenkennis voor chauffeurs (U14-1: Communicatieve en sociale vaardigheden)

- N 48 Sociale Vaardigheden (U14-1: Communicatieve en sociale vaardigheden) (*)

- N 64 Tour Nationaal Reisvoorbereiding (U14-1: Communicatieve en sociale vaardigheden)  (*) (**)

- N 65 Tour Nationaal Reisuitvoering (Communicatieve en sociale vaardigheden) (*) (**)

- N 66 Tour Internationaal Pendelreizen en meerdaagse reizen (U14-1: Communicatieve en sociale vaardigheden) (*)(**)

- N 67 Touringcarvervoer internationaal (TI 1) (**)

- N 68 Touringcarvervoer internationaal (TI 2) (**)

- N 69 Touringcarvervoer internationaal (TI 3) (**)

- N 70 Leefstijl

- N 72 EHBO

- N73 Het nieuwe Rijden (HNR) met autobussen

- N 75 Sociale Veiligheid

- N77 Levensreddend handelen voor buschauffeurs

- N 78 Omgaan met agressie (U15-1: Sociale veiligheid en omgaan met agressie) (*)

- N86 Baantraining (theorie en praktijk)

- N 87 Chauffeur Nieuw Voertuig

- N 89 Digitale tachograaf en gebruik boordcomputer

- N 90 Chauffeursdag (U24-1: Chauffeursdag) (*)

- N 93 EHBO herhaling

- N 94 Rijoptimalisatie schadepreventie

- N 104 Voertuigbeheersing

- N 112 BHV Beroepschauffeur

- N 118 Bewustwording Beroepschauffeur

- N 124 Gezond op weg (U19-1: Leefstijl)  (*)

- N 125 Techniek en diagnose stellen bij Pech Onderweg (U39-1: Techniek en veiligheid)  (*)

- N 126 Wintervoorbereiding (U34-1: Wintervoorbereiding)  (*)

- N 127 Simulatietraining Schadepreventie

- N 140 Schadebewustzijn en het Nieuwe Rijden

- N 141 Rijoptimalisatie verkeersdeelname

- N 162 Wet- en regelgeving autobus

- N 166 Vakbekwaamheid theorie bus

- N 167 Veiligheid

Nascholingscursussen praktijk:

- V03- Rijvaardigheid inclusief Het Nieuw Rijden met autobussen (WO1-1: Het nieuwe rijden (HNR))  (*)

- V 04 Rijoptimalisatie, manoeuvreren en schadepreventie (WO2-1: Rijstijloptimalisatie) (*)

- V 05 Rijoptimalisatie Defensief Rijden

- V 06 Rijoptimalisatie, Behaviour Bases Safety voor touringcarchauffeurs (WO2-1: Rijstijloptimalisatie) (*)

- Verkorte BBS voor Keurmerkchauffeurs, gebaseerd op V 06, telt niet mee voor Code 95 (Richtlijn Vakbekwaamheid). Zie ook hieronder

- V 07 Rijoptimalisatie rijvaardigheidsanalyse

- V 10 Manoeuvreren

- V 13 Rijoptimalisatie Verkeersdeelneming

- V 15 Het Nieuwe Rijden (HNR) trainer

(*= ontwikkeld volgens de STAOBB-methode, tot 31-12-2014 15 % STAOBB-subsidie mogelijk)

(**= Indien Keurmerkchauffeurs de cursussen Touringcarvervoer Nationaal of Internationaal mede volgen in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid hoeft er geen examen afgelegd te worden. Wel dient de opleider een verklaring voor het personeelsdossier af te geven dat de keurmerkchauffeur actief heeft deelgenomen aan de cursus.)

Bovenstaande cursussen zijn, met uitzondering van de verkorte BBS, door het CCV goedgekeurd. Op de website van het CCV is te zien welke opleiders (en touringcarbedrijven met eigen trainers) gecertificeerd zijn door het CCV. De website van CCV is: www.richtlijnvakbekwaamheid.nl.

Toelichting:

SKTB heeft in het “Reglement inzake de 10 criteria” (versie 1-1-2012), in het “Reglement Keurmerk Touringcarbedrijf” (versie 1-1-2012) en het Veiligheidsdocument (versie 1-1-2013)  een aantal voorschriften opgenomen inzake de opleiding van keurmerkchauffeurs. Na de invoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid zijn deze voorschriften nader aangevuld. Ten aanzien van de 35 uur trainingen, die iedere vijf jaar (in de eerste cyclus in zeven jaar) gevolgd moeten worden om de Code 95 op het rijbewijs te krijgen, heeft SKTB bepaald dat hierbij de keuze moet worden gemaakt voor cursussen die relevant zijn voor het vak van touringcarchauffeur. Bovendien moet er bij de keuze gezorgd worden voor voldoende variëteit in gevolgde trainingen, waarbij de diverse vaardigheden die een chauffeur nodig heeft aan bod komen. (Dat betekent dat bijvoorbeeld niet volstaan kan worden met de verplichte Praktijkdag in combinatie met ieder jaar een dag opfriscursus EHBO.) SKTB vraagt uw aandacht voor het cursusaanbod dat STAOBB met gelden uit de FSO speciaal voor de touringcarbranche heeft laten ontwikkelen. Voor meer informatie, ook over subsidiemogelijkheden, zie www.staobb.nl.

Verzoek aan de opleiders:

Indien u aan bovenstaande limitieve opsomming van geselecteerde cursussen een nieuwe cursus wilt laten toevoegen, dan kunt u contact opnemen met de manager van SKTB, c.cahn@knv.nl. Standaardvoorwaarde is dat de cursus door CCV reeds is erkend en dat er tenminste één opleidingsinstituut of trainer bij een touringcarbedrijf door CCV gecertificeerd is om de cursus te verzorgen.

Verkorte BBS voor Keurmerkchauffeurs:

De Richtlijn Vakbekwaamheid kent een generieke vrijstelling voor alle chauffeurs geboren voor 30 juni 1955 en voor chauffeurs die in geen enkele week meer dan 12 uur werkzaam zijn. SKTB vindt het echter wenselijk dat alle keurmerkchauffeurs, ongeacht hun leeftijd of aantal werkuren, tenminste 1 x per 5 jaar in de praktijk op hun rijvaardigheid getoetst worden. Voor deze chauffeurs geldt daarom als bovenwettelijke keurmerkeis dat zij tenminste iedere 5 jaar een (verkorte) Praktijkdag volgen. Het keurmerkbedrijf kan daarbij kiezen uit alle bovengenoemde Praktijkdagen, die relevant zijn voor het vak van touringcarchauffeur, of de verkorte Praktijkdag van SKTB, gebaseerd op de V 06 , Rij-optimalisatie BBS. Opleidingsinstituten die erkend zijn door CCV voor de V 06 en beschikken over trainers die de STAOBB ' Train de trainersdagen' voor V03, V 04  of V 06, kunnen contact opnemen met SKTB. Op verzoek ontvangen zij dan van SKTB een powerpointpresentatie voor het theoretische gedeelte van de training, plus de overige documenten voor de verkorte BBS. Cursisten die de verkorte Praktijkdag met goed resultaat  hebben gevolgd ontvangen van het Opleidingsinstituut een certificaat ten behoeve van de personeelsadministratie. De certificaten zijn voorzien van een uniek registratienummer en kunnen per 25 exemplaren (kosten €10,00 excl. BTW) besteld worden bij SKTB. info@sktb.nl

 Vragen en opmerkingen:

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, kunt u contact opnemen met het secretariaat van SKTB, via info@sktb.nl