Meldpunt voor onredelijke sancties

De Euro Contrôle Route (ECR), een samenwerkingsverband van Europese
inspectiediensten, waaronder IL&T, heeft een meldpunt voor
onredelijke sancties voor overtredingen van de wet- en regelgeving voor rij- en
rusttijden. Deze regels zijn in heel Europa hetzelfde, maar de interpretatie en
controle van de regels kan per land verschillen. De ECR wil met dit meldpunt
meer inzicht krijgen in de handhaving van de Europese regelgeving en wil
eventuele knelpunten in de handhaving oplossen. Bij het meldpunt kan géén
bezwaar en beroep worden ingediend tegen de sanctie, dat dient bij de betreffende
inspectie te gebeuren. De afgelopen jaren hebben KNV en SKTB bij verschillende
gelegenheden bij IVW en KLPD gewezen op de onredelijke sancties en de
gigantische boetebedragen, die in sommige landen worden opgelegd. Het advies is
dan ook om als bedrijf uw chauffeurs aan te raden om iedere onredelijke sanctie
via het meldpunt kenbaar te maken. Op basis van deze meldingen kan gekeken
worden of bepaalde landen met name buitenlandse chauffeurs beboeten, of de boetebedragen
wel proportioneel zijn en of er niet weken later sancties worden opgelegd voor
kleine overtredingen die in andere landen zijn begaan. Deze informatie kan door
de ECR gebruikt worden. Klik hier voor de link naar het formulier van het meldpunt.